Barnsimskola

Är du intresserad av simskola/förberedande simskola för barn i sommar?


Måndag till lördag v29 (13-18/7) kommer jag i samarbete med Julita GoIF
erbjuda simskola och förberedande simskola för barn.
Simningen kommer ske på förmiddagar vid Aspens badplats i Julita.
Totalt 30 platser kommer finnas, sex barn i varje grupp.
Varje lektion kommer vara 30minuter någon gång mellan kl 09.00-12.30.

Förberedande simskola.
  • Född 2015 eller äldre.
  • Ingen förkunskap krävs.

Simskola:
  • Född 2014 eller äldre.
  • Barnet ska kunna doppa hela huvudet utan besvär och vara vattenvan utomhus.

Anmälan:
Anmälan sker genom att höra av sig till mig på 076 260 3220 så pratar vi om vad som är bäst för ditt barn.

Pris:
300kr. (Av dessa är 200kr medlemskap i Julita GoIF idrottsförening, samtliga deltagare måste vara medlemmar)

Info:
Kom utan flythjälpmedel/simglasögon, alla redskap och all utrustning som behövs kommer att finnas på plats.
Har du ett fruset barn är en våtdräkt att föredra.
 
Länk till medlemskap i Julita GoIF

G
rupper:
Grupp 1 = 09.00-09.30
Grupp 2 = 09.45-10.15
Grupp 3 = 10.30-11.00
Grupp 4 = 11.15-11.45
Grupp 5 = 12.00-12.30

Grupperna kör samma tid alla dagar. (13/7-18/7)