Covid-19

Vi kommer följa folkhälsomyndighetens gällande restriktioner och rekommendationer angående antalet deltagare.
Linnéasimmet 2021 kommer vara helt utan publik och på ett avspärrat område.
Deltagarna kommer att få olika starttider för att förhindra trängsel och onödiga möten.
Tävlingsområdet kommer vara avspärrat med olika in- och utgångar.