Linnéasimmet 

Nästa Linnéasim kommer äga rum 2023.
I år kommer fokus ligga på nästa generations simmare.